دیگـــــــــــــــرگون

محلی برای یادداشت های حمیدرضا جیهانی

دیگـــــــــــــــرگون

محلی برای یادداشت های حمیدرضا جیهانی

۱ مطلب در خرداد ۱۳۸۹ ثبت شده است


این منم، اشرف مخلوقـــــات!

اکنون، بر سر جنازه خویش،
سوگوار نشسته ام و می اندیشم؛

آیا
زمان آن فرا نرسیده است که
خدای بزرگ،
از آفرینش من،
"انسان

اظهار ندامتی بکند؟!
4 خرداد 89


پ. ن: خطی در حال انسان عصر پست مدرن با چاشنی ی از نیهیلیسم!
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۸۹ ، ۱۸:۴۹
حمیدرضا جیهانی