دیگـــــــــــــــرگون

محلی برای یادداشت های حمیدرضا جیهانی

دیگـــــــــــــــرگون

محلی برای یادداشت های حمیدرضا جیهانی

سلام،

این بخش به اطلاع‌رسانی تکالیف درسی، عناوین مباحث و پروژه های کلاسی عزیزان دانشجو و ارتباط با مدرس اختصاص دارد.
دانشجویان عزیز می‌توانند با استفاده از شماره دانشجویی خود و کلمه عبور که از نماینده کلاس دریافت می‌نمایند وارد این بخش شوند.
یاعلی