دیگـــــــــــــــرگون

محلی برای یادداشت های حمیدرضا جیهانی

دیگـــــــــــــــرگون

محلی برای یادداشت های حمیدرضا جیهانی

۱ مطلب در مرداد ۱۳۸۹ ثبت شده است


خطوط موازی!
شاید روزی در پی یک حادثه ای،
بر سر یک تقاطعی،
گره ای زاده شود؛

عقدی جاری شود،
آشیانه ای ساخته شود!


ای کاشکی طوفان نشود؛

باران و نسیم خنکای خیال هاست،
و
باد های تند،
نرمش خیال اهالی آشیانه است...

ای کاشکی طوفان نشود!!!
890514

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۸۹ ، ۱۰:۳۹
حمیدرضا جیهانی